Pallsprängning/Rörgrav


  • Sprängning för villagrunder/garage
  • Rörgrav för vatten/avlopp
  • Sprängning inom detaljplan
  • Industritomter
  • Försiktig sprängning i vibrationskänslig miljö tex. inomhus eller mot befintliga husgrunder.


10245184_1381857505429130_1090416310_o