Pallsprängning/Rörgrav

  • Sprängning för villagrunder/garage
  • Rörgrav för vatten/avlopp
  • Försiktig sprängning i vibrationskänslig miljö tex. inomhus, mot befintliga husgrunder.
  • Sprängning inom detaljplan
  • Industritomter.BEF PMS485