För skogsägare/skogsbolag/skogsentrepenörer


I det dagliga drivningsarbetet med skotare och skördare ställs stora krav på att skona marken från körskador.
Ofta finns det möjligheter att redan på planeringsstadiet lägga in alternativa basvägar där man spränger klackar eller uppfarter med minimalt antal rader och hål och till en rimlig kostnad. Borrningen utförs med bensindriven Pionjär BR120. Ring för prisuppgifter!

Diken i skogen är en resurs och tillgång. Tillväxten och boniteten ökar markant vid rensning av igenslammade diken. Problemet kan vara att man har ett produktionsbestånd på båda sidor om diket som först måste avverkas för att få fram grävmaskin, att marken knappt bär en grävmaskin på mattor.

Lösningen är att rensa diket med pentylstubin och dynamit tejpad med 10-20 cm avstånd, den sk anacondametoden. Diket rensas till ursprungligt djup helt i linje med gällande lagstiftning. Beståndet påverkas ej av detonationen. Kostnaden ligger på 10-20 kr/m för sprängämnet, därtill kommer timtid för sprängaren.

Jag driver även Cullbergs skogstjänst som utför fler skogliga tjänster:

www.cullbergsskogstjanst.se
BEF PMS485