Bergsprängning

28071288_2036248066656734_1913094828137541802_o
Du som kund skall känna trygghet i att jobbet blir utfört på ett proffesionellt och fackmannamässigt sätt där säkerheten och kvaliteten alltid sätts i första hand. Nedan beskrivs arbetsgången vid mina projekt.

Oavsett om det är en mindre sprängning eller större, så genomför vi alltid en noggrann utredning innan arbetet börjar.

Besiktning av intilliggande fastigheter rekommenderas vid all sprängning då du som uppdragsgivare eller fastighetsägare alltid får ett kvitto på att arbetet hållit sig inom givna ramar. Grundregeln är enligt svensk standard att fastigheter inom 50 m grundlagt på berg samt 100 m på lera bör besiktigas.

Innan arbetet påbörjas upprättas en riskanalys samt riskbedömning. Här tar man hänsyn till vad som framkommit vid besiktningen av omgivningen, samt olika fastigheters eventuella påverkan av sprängarbetena.
Därefter upprättas en sprängplan där man bestämmer hur stora salvor som skall skjutas och hur mycket laddning i varje hål som skall användas. Efter avfyrad salva kontrolleras vibrationsmätare och resultatet förs in i en sprängjournal.

Självklart har företaget alla gällande försäkringar samt tillstånd för verksamheten.

Till sist men inte minst viktigt!

Du som kund eller granne- kom gärna ut och prata med oss som jobbar på berget. Har du frågor eller funderingar så svarar vi gärna på dessa.