Bergtäkter

Behöver ditt företag en person med erfarenhet av laddning i bergtäkt? Bottenladdning, toppladdning och grusning utföres


Har du behov av en grävmaskinist till din grävmaskin då du skall täcka av berg, knacka skut eller annat?
Pasted Graphic